Foreninger og organisationer

der hjælper børn og deres familier

 • ADHA-foreningen

 • Alkolinjen

 • Børnesagens Fællesråd

 • Børns Vilkårs bisidderordning

 • Center for Ludomani

 • Dansk Flygtningehjælp

 • Dialog mod Vold

 • Dignity – dansk institut mod tortur

 • DISPUK

 • Familieretshuset

 • Familieretshusets tilbud til brudte familier

 • Foreningen til støtte for mødre og børn

 • Forsvarets hjemmeside for forældre udsendt i krig

 • Forælder Fonden

 • Forældrerådgivningen

 • Forældrestøtten

 • Frivilligcenter SR- Bistand

 • Headspace

 • Hjerteforeningen

 • HOME-START Familiekontakt Danmark

 • Klagenævnet for specialundervisning

 • Landsforeningen Børn og Samvær

 • Landsforeningen Børns Voksenvenner

 • Landsforeningen for forældre med anbragte børn

 • Landsforeningen for krise- og rådgivningscentre for mænd

 • Landsforeningen SIND

 • Lev uden vold – National Hotline

 • Livslinien

 • LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

 • LOKK (Landsorganisation af kvindecentre)

 • LOKKs rådgivning til etniske minoritetsforældre

 • Mine Venner

 • Mødrehjælpen

 • Netstof

 • Novavis ambulatorier

 • PS foreningen

 • Psykiatrifondens telefonrådgivning

 • Psykiatriske skadestuer

 • Retsinfo

 • Robusthed.dk

 • Samtalegrupper for børn i Familieretshuset

 • Savn

 • Sociale døgnvagter

 • Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

 • VISO

 • Voksenven til børn og Familieven til familier

 • Åben, anonym rådgivning i kommunen